UR TVÅ PERSPEKTIV...

Utformningen av vår verksamhet kommer från ett möte mellan två personer med två olika perspektiv från ett händelseförlopp för 10 år sedan...

...mötet mellan en tidigare våldsutsatt kvinna och socialsekreteraren som var handläggare i kvinnans ärende. Ur dessa två synvinklar och erfarenheter har vi försökt forma insatser och boenden för det ömsesidigt bästa.  

  

  • 070-494 10 50

    Ring ovanstående nummer för placering. Vi finns tillgängliga dygnet runt alla dagar på året.

  • Hämtning dygnet runt i hela Sverige

    När ni placerar hos oss så ingår hämtning i priset oavsett när och var. Vi ser till att Er klient får en noggrann genomgång av boendet och får landa i lugn och ro direkt vi kommer till boendet. 


Vad hjälper vi till med mer?

Utöver det grundläggande behovet av en trygg och säker plats och psykosocialt stöd, täcker vi även in andra delar av det vi av erfarenhet tror är till nytta både för klient och socialtjänsten.

Genomförande

Varje klient är unik och har unika förutsättningar och behov. En individuell genomförandeplan utformas för att hålla fokus på och nå målen för en framtid med ett integrerat självskydd, självständighet och psykiskt, såväl som fysiskt välmående.

Vi vill jobba nära vår uppdragsgivare för att nå önskade mål och resultat


Praktiskt stöd

Vi tillhandahåller praktiskt stöd vad det gäller t ex ansökan om sekretessmarkering, juridiska kontakter - specialiserade på juridik kring kvinnofrid - både brottsmål och familjerättsmål. Kontakt med polis, myndigheter, sjukvården, skola och utbildning.

Vidare är vi behjälpliga med transport till och från möten med myndigheter och till och från andra aktiviteter.


Bostadsgaranti

Då boendemarknaden ser ut som den gör lägger vi extra stort fokus på stödet kring sökandet av nytt boende. Vi jobbar aktivt mot ett antal privata fastighetsbolag i mellanstora kommuner med kontraktsbonus - en summa motsvarande en till två månadshyror som tillfaller fastighetsägaren eller annan person som varit behjälplig med att förse vår klient med ett kontrakt. Ett koncept som blivit väl bemött.

Vi kan även erbjuda bostadsgaranti - fråga oss gärna mer om detta.


Säkerhet

Som tidigare nämnt har våra boenden såklart skalskydd av högsta klass med direktkoppling till operatör och larmcentral. Därtill kan klienter förses med personlarm vid behov.

Ingen internettrafik utanför VPN-tjänst vare sig på telefon eller dator för att säkerställa att geografiska markörer ej kan lokalisera position

Vi jobbar kontinuerligt med att klienten skall bygga upp ett integrerat självskydd för framtiden och kartlägger geografiskt säkra områden för framtida bosättning.