Trygghet, säkerhet och dokumentation

Att kunna garantera klientens säkerhet är vår högsta prioritet.  Alla våra boenden är därför utrustade med larm och kameror kopplade till operatör och larmcentral. Våra larmanordningar är marknadens bästa och vi investerar regelbundet i uppgradering i samråd med vår säkerhetsrådgivare. Säkerhetsnivå 1,2 och 3 erbjuds i både enskilt och kollektivt boende.

I våra boenden finns:

- Säkerhetsdörrar och fönster
- Övervakning i realtid via kameror inom och utomhus
- Larmaktiverande kameror inomhus 
- Personlarm
- Väktartjänster
- Möjlighet att koppla om larmen direkt till polis vid behov
- I våra kollektiva boenden finns det lås med pinkod till sovrummen för att bibehålla integriteten och säkerställa att klientens privata ägodelar är skyddade. 
- Trygg, ej spårbar internetuppkoppling via VPN på av oss utlånade datorer och iPads.
- Telefoni sker via av oss tillhandahållen telefon alternativt fabriksåterställd medhavd telefon med nytt SIM-kort utan datamängd.

KOMMUNIKATION och PROFESSIONELL RAPPORTERING

Vårt journalföringssystem är utformat för verksamhetsområdet vi verkar i – bl. a. ROKS & Unizon använder samma system.

- GDPR-anpassat
- Avvikelserapportering
- Integrerat kvalitetsledningssystem
- Två- faktorsautentisering
- SSL certifikat
- Krypterad anslutning
- Skalskydd
- Redundans
- Personliga inloggning
- Genomförandeplan
- Behörighetsstyrt
- Spårbarhet
- Logguppföljning på användarna
- Rättssäkert

Öka klientens medvetenhet

Även om den tekniska säkerheten är av högsta klass räcker inte det för att garantera klientens säkerhet. Utan klientens medvetenhet i säkerhetsfrågor föreligger en risk att bli röjd både under och efter placeringen. Vi lägger därför stor vikt vid att skapa ett integrerat säkerhetstänk under vistelsen som  även finns med efter placeringen. 

När en människa blir utsatt för våld i nära innebär detta lidande på flera nivåer i livet. Det borde vara nog att bli utsatt för sådant trauma. Men när klienten vågar söka hjälp så blir lidandet annorlunda. Klienten behöver lämna sitt liv bakom sig. Vänner, sammanhang, skola och jobb. Klienten är den som blivit utsatt men också den som tvingas fly, gömma sig och bygga upp ett nytt liv och oftast en ny identitet. Tack vare vår erfarenhet vet vi hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt och finnas med dem på vägen mot ett nytt, fritt liv.